Projekty uchwał na VIII sesję Rady Miejskiej Zagórowa w dniu 29 października 2019 r.

 

Projekt uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na 2020 rok udzielonych z budżetu gminy

Projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019 – 2035

Projekty załączników: Nr 1 - WPF na lata 2019-2035      Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Projekty załączników: Nr 1   Nr 2    Nr 3      

 

Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Projekt opinii w sprawie cennika na 2020 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów  z grupy 20.. – za odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Właściciela działek położonych w Zagórowie na działanie Burmistrza  Gminy Zagórów

Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości

Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zagórów

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat