Projekty uchwał na V sesję Rady Miejskiej Zagórowa w dniu 29 maja 2019 r.

 

Projekt uchwaływ sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wybranych terenów na obszarze gminy Zagórów

Projekt załącznika do ww. uchwały

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy

 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2019 rok i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2019 rok

 

Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwąłodawczej

 

Projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019-2035

Projekty załącznikow:  zał. nr 1, zał. nr 2

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2019 rok

Projekty załącznikow:  zał. nr 1,   zał. nr 2,   zał. nr 3,   zał. nr 4

 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Mieszkańca Gminy Zagórów na działanie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Mieszkanki Gminy Pyzdry na działanie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie