Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej Zagórowa w dniu 20 lutego 2019 r.

 

Projekt uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagórów na lata 2019-2032’’

Projekt Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z teren-u Gminy Zagórów na lata 2019-2032’’

Projekt Załączników nr 1 i 2

Projekt Załącznika nr 3

 

Projekt uchwały w sprawie pomników przyrody na terenie Gminy Zagórów

Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" sołectwa z terenu Gminy Zagórów

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów

 

Projekt uchwały zmianiającej Wieloletnia Prognozę Fiannsową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019-2035

Projekty: Załącznik nr 1   Załącznik nr 2    Objaśnienia

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchway budzetowej na 2019 rok

Projekty załączników: nr 1        nr 2         nr 3         nr 4