Projekty uchwał na I sesję Rady Miejskiej Zagórowa w dniu 19 listopada 2018 r.

 

Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Zagórowa

Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Zagórowa

Projekt uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Zagórowa

Projekt uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Zagórowa

Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej Zagórowa