Projekt uchwały

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Zagórów