Projekt uchwały

 

Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Zagórów