Projekt uchwały

 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana (…) (…) na działalność Burmistrza Gminy Zagórów