Projekt uchwały

 

Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Zagórowa