Projekt uchwały

 

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zagórów