Projekt uchwały

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zagórów

Załącznik - Projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zagórów