Projekt uchwały

 

Projekt uchwały w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów, położonej w m. Kopojno, oznaczonej numerem działki 426