Projekt opinii

 

Projekt opinii w sprawie cennika na 2019 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20.. – za odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie