Projekt uchwały

 

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/253/2018 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania – Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy