Projekt uchwały

 

Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Zagórów