Sesja X

 

Porządek obrad X sesji Rady Miejskiej Zagórowa w dniu 27 grudnia 2019 r. o godz. 11:00 oraz informacja o komisjach - wyświetl