Sesja I

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej Zagórowa wybranej w wyborach samorzadowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.