XXII sesja

 

Porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej Zagórowa w dniu 4 sierpnia 2017 r. - pobierz