XX sesja

 

Porządek obrad XX sesji Rady Miejskiej Zagórówa w dniu 27 czerwca 2017 r. oraz komisji - pobierz