Posiedzenie komisji w dniu 30.11.2015 r.

 

Zagórów, dn. 13.10.2015 r.

 

RADA MIEJSKA ZAGÓROWA

OG.0012.2.7.2015

OG.0012.3.7.2015

 

                                                                                                 

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Polityki Społecznej i Rolnictwa odbędzie się w dniu 30 listopada 2015 r. o godz. 1200 w Urzędzie Miejskim w Zagórowie (sala posiedzeń).

Zgodnie z § 6 ust. 2 uchwały Nr XXXIV/233/2010 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 8 października 2010 r. tematem posiedzenia będzie wypracowanie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2016r.

 

 

 

 

                Przewodniczący Komisji BiF                            Przewodnicząca Komisji PSiR

          

                  /-/ Grzegorz Cieślewicz                                  /-/ Marzena Matuszak