Posiedzenia komisji w listopadzie 2016 r.

 

Zagórów, dn. 15.11.2016 r. 

OG.0012.3.14.2016

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 1300 w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017-2032.
 6. Wypracowanie opinii o projekcie uchwały budżetowej na rok 2017.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

                                                                           Przewodnicząca Komisji PSiR             

                                                                              /-/ Marzena Matuszak

 

 

 

Zagórów, dn. 15.11.2016 r. 

OG.0012.2.15.2016

 

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2016 r. o godz. 900 w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017-2032.
 6. Wypracowanie opinii o projekcie uchwały budżetowej na rok 2017.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

                                                                                          Przewodniczący Komisji BiF  

                                                                                           /-/ Grzegorz Cieślewicz