II sesja

 

Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej Zagórowa w dniu 27 grudnia 2014 r.