I sesja

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej Zagórowa wybranej w wybrach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.