XXVIII sesja

 

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej Zagórowa w dniu 29 października 2014 r.