XXVII sesja

 

Porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej Zagórowa w dniu 5 września w 2014 r.