XXIX sesja

 

Porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej Zagórowa w dniu 12 listopada 2014 r.