XXIII sesja

 

Porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej Zagórowa w dniu 27 grudnia 2013 r.