XI sesja

 

INFORMACJA O KOMISJACH I XI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZAGÓROWIE

 

 

 

W dniach 17 i 18 o godz. 1330 kwietnia 2012r. w Urzędzie Miejskim odbędą się posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.

 

W dniu 27 kwietnia o godz. 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie  odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

 

  • 1. Ocena usług medycznych na terenie Gminy Zagórów oraz zapoznanie się z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nt sytuacji zdrowotnej i sanitarnej mieszkańców Gminy Zagórów.
  • 2. Ocena działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011r.
  • 3. Informacja nt inwestycji zrealizowanych ze środków pozyskanych ze źródeł pozabudżetowych.
  • 4. Informacja nt struktury i funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Gminy Zagórów.
  • 5. Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagórów w roku 2012.
  • 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ likwidacji Szkoły Podstawowej w  Kopojnie

b/ likwidacji Szkoły Podstawowej w Łazińsku

c/ nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości w Kościołkowie

d/ zbycia nieruchomości położonej w Trąbczynie

e/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo

f/ wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032  

g/zmiany uchwały budżetowej na 2012r.

h/ wygaśnięcia mandatu radnego.