Nagrania z sesji Rady Miejskiej Zagórowa

 

Podstawa prawna - art.20 ust 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z zm.)

 

Sesje Rady Miejskiej Zagórowa online

 

Transmisja sesji Rady Miejskiej na żywo audio-video

Transmisja sesji Rady Miejskiej na żywo audio-video oraz możliwość odtwarzania zapisów archiwalnych