Protokół Nr 5/2019

 

Protokół Nr 5/2019  z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 18.12.2019 r.