Protokół Nr 9/2019

 

Protokół Nr 9/2019 ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rolnictwa oraz Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 18.12.2019 r. - wyświetl