Protokół Nr 3/2019

 

Protkół Nr 3/2019 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rolnictwa odbytego w dniu 26 marca 2019 r.