Protokół Nr 7/2019

 

Protokół Nr 7/2019 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Polityki Społecznej i Rolnictwa odbytego w dniu 28.10.2019 r. - wyświetl