Protokół Nr 6/2019

 

Protokół Nr 6/2019 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 2 września 2019 r. - wyświetl