Protokół Nr 4/2019

 

Protokół Nr 4/2019 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Polityki Społecznej i Rolnictwa odbytego w dniu 28 maja 2019 r.