Protokół Nr 3/2019

 

Protkół Nr 3/2019 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2019 r.