Protokół Nr 2/2019

 

Protokół Nr 2/2019 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 18 lutego 2019 r.