Protokół Nr 10/2019

 

Protokół Nr 10/2019 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Polityki Społecznej i Rolnictwa odbytego w dniu 18.12.2019 r. - wyświetl