Protokół Nr 1/2018

 

Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Budzetu i Finansów odbytego w dniu 18 grudnia 2018 r.