Protokół Nr 19/2017

 

Protokół Nr 19/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 12 grudnia 2017 r.