Protokół Nr 17/2017

 

Protokół Nr 17/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 12 września 2017 r.