Protokół Nr 12/2016

 

 

Protokół Nr 12/2016 z posiedzenia kontrolnego Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 15 listopada 2016 r.