Protokół Nr 8/2015

 

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Polityki Społecznej i Rolnictwa odbytego w dniu 28 grudnia 2015 r.