Protokół Nr 7/2015

 

Protokół Nr 7/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Polityki Społecznej i Rolnictwa odbytego w dniu 30 listopada 2015 r.