Protokół Nr 22/2017

 

Protokół nr 22/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Polityki Społecznej i Rolnictwa odbytego w dniu 29 listopada 2017 r.