Protokół Nr 2/2015

 

Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rolnictwa odbytego w dniu 10 lutego 2015 r.