Protokół Nr 21/2017

 

Protokól nr 21/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Polityki Społecznej i Rolnictwa odbytego w dniu 6 listopada 2017 r.