Protokół Nr 8/2015

 

 

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 10 grudnia 2015 r.