Protokół Nr 6/2015

 

Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Polityki Społecznej i Rolnictwa odbytego w dniu 27października 2015 r.