Protokół Nr 4/2015

 

Protokół nr 4/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Polityki Społecznej i Rolnictwa odbytego w dniu 18 czerwca 2015 r.