Protokół Nr 3/2015

 

Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 24 kwietnia 2015 r.